Türkçe English
OrtaUst
CaNlI destek
Canlı Destek   Destek İçin Tıklayınız
BlokAlt

Duyurular
BlokAlt

Fethiye Sehir Rehberim
Fethiye Şehir Rehberim
BlokAlt

DİL SEÇİMİ
TurkishEnglishArabicArmenianBulgarianChinese (Simplified)
CzechFrenchGeorgianGermanGreekItalian
JapanesePersianPortugueseRussianSpanishSwedish
BlokAlt

Tek Anahtar
Tek Anahtar
BlokAlt

istatistikler
Aktif  : 5
Dün  : 471
Bugün  : 212
Toplam  : 468889
Ip  : 3.85.80.239
BlokAlt

Ege

Kahraman Anahtar - fethİye anahtar evİ
Fethiye Anahtarcı

fethiye genel görünümFethiye Mendos da??n?n eteklerinde ad?n? verdi?i körfezin çevresine yerle?mi? ?irin bir Akdeniz ?ehridir. 3. jeolojik zamanda meydana gelen çökme ve yükselmelerle olu?an yüksek s?ra da?lar ve da?lar?n eteklerindeki yüzlerce koy ve tüm Fethiye sahil ?eridinde birbiriyle kucakla?m?? gibidir.

Toros´lar?n güneybat? ucunu olu?turan ve yükseklikleri 2000m. yi geçen bu s?ra da?lar ( ki antik ça?da bunlara Kragos ve Antikragos adi verilirdi) ?ç tarafa hiç geçit vermeksizin denize paralel olarak devam eder. Akdeniz iklimine has ?l?k ve güne?li bir k?? gününde kordondaki çay bahçelerinden birinde çay?n?z? yudumlarken, etekleri çam ormanlar?yla bezeli ba?? dumanl? bu da?lar, doruklar?ndaki karla size bir kez daha cennete ho? geldiniz diyecektir. Kurak, uzun ve s?cak yazlar, ya???l?, ilik ve k?sa k??lar Fethiye’nin iklim özelikleridir. Yaz aylar? 30-40 derece olan s?cakl?k, k???n genellikle 10 derecenin üzerindedir. Hiçbir mevsiminde 16 derecenin alt?na dü?meyen turkuvaz renkli bu sularda y?l?n dokuz ay?nda denize girilebilece?i dü?ünülürse, Fethiye’de yaz ve bahar olmak üzere sadece iki mevsimin sürdü?ünü söylemek pek yanl?? olmayacakt?r.

Yörede hüküm süren iklim özelikleri nedeniyle bölgede akçam, karaçam ve k?z?lçamdan olu?an çam ormanlar? büyük yer kaplamaktad?r. Zeytin, Defne, Mersin, Ç?nar, Kavak, Akasya gibi a?açlar bu zengin bitki örtüsünün sayabilece?imiz di?er a?aç türlerindendir. Ayr?ca ilaç ve kozmetik sanayicinde önemli bir kullan?m alan? olan s??la ya??n?n elde edildi?i Günlük A?ac? (Liquidamber Oriantatis) dünyada e?ine az rastlan?r a?aç türleri aras?ndad?r.Yakla??k 10 milyon y?ld?r, neslini devam ettiren, buzul ça?lar? öncesinden bugüne gelebilen bu bitki dünya üzerinde sadece Fethiye ve Köyce?iz yöresi ile California’nin küçük bir bölgesinde yeti?mektedir.

aminthas amintasTanr?n?n do?aya ba???lad??? bu tabiat ve tarih cennetine kara, hava ve deniz yollar?ndan diledi?iniz herhangi biriyle ula?man?z mümkündür. Mu?la, Antalya ve Burdur ba?lant?l? üç kara yolu ile çam ormanlar? aras?nda yapaca??n?z rahat bir yolculuk ile Fethiye’ye ula?abilirsiniz. Her üç yönde yap?lan düzenli otobüs seferleri Fethiye’nin di?er tüm kentlerle olan ba?lant?s?n? sa?lamaktad?r. Hava ula??m? için en yak?n alan 50 km. uzakl?ktaki Dalaman hava alan?d?r.

Türk Hava Yollar?n?n yaz-k?? sürdürdü?ü ?stanbul, ?zmir,Ankara ve Antalya ba?lant?l? seferlerinin yanisira turizm sezonu boyunca Avrupa’n?n birçok ?ehrine de uçu?lar yap?lmaktad?r.

 

 

Fethiyeye Hoşgeldiniz

xantos ampfi tiyatro Fethiye merkez fethiye ölüdeniz
Yeni  ufuklar keşfetmek  için sabırsızlanıyorsanız,  gelecek tatiliniz  için  mükemmel bir seçim  fırsatınız var, Fethiye!  Bu yöre, koyları, adaları,  çam ormanları ve sıcak iklimi ile bir doğal  cennet. Aydınlıklar kentinde tatilinizin nasıl bir coşkuya dönüşeceğine tanık olun.
gemiler koyu adalar fethiyede kral mezarları
Fethiye, Türkiye´nin güneybatı ucunda, Akdeniz´in Ege ile buluştuğu kıyılarda yer alıyor. Dağlar, turkuvaz rengindeki deniz ve minik adalar birbirine güzel kaynaşmış, güneş ve gök mavisi eklendiğinde, bu eşsiz doğanın güzelliği kendini tamamen ortaya koyuyor!
kilise-kayaköy Fethiye Çalış 12 ada turu
Doğa güzellikleri olduğu kadar, tarihi ve turistik önemiyle de dikkat çeken Fethiye, Akdeniz bölgesi ile Ege bölgesini ayıran hattın Akdeniz bölgesi içinde kalan kıyı kentidir.  Bölge toros dağlarının yükseltileri ve çam ormanları ile kaplıdır.  Yamaçlarda, çam ağaçlarının yanı sıra kekikten ada çayına, turunçgillerden günlük ağaçlarına kadar binlerce bitkinin bulunduğu zengin bir flora örtüsü Fethiye´nin ayrı bir özelliğidir.

 

Fethiyeye Hoşgeldiniz

xantos ampfi tiyatro Fethiye merkez fethiye ölüdeniz
Yeni  ufuklar keşfetmek  için sabırsızlanıyorsanız,  gelecek tatiliniz  için  mükemmel bir seçim  fırsatınız var, Fethiye!  Bu yöre, koyları, adaları,  çam ormanları ve sıcak iklimi ile bir doğal  cennet. Aydınlıklar kentinde tatilinizin nasıl bir coşkuya dönüşeceğine tanık olun.
gemiler koyu adalar fethiyede kral mezarları
Fethiye, Türkiye´nin güneybatı ucunda, Akdeniz´in Ege ile buluştuğu kıyılarda yer alıyor. Dağlar, turkuvaz rengindeki deniz ve minik adalar birbirine güzel kaynaşmış, güneş ve gök mavisi eklendiğinde, bu eşsiz doğanın güzelliği kendini tamamen ortaya koyuyor!
kilise-kayaköy Fethiye Çalış 12 ada turu
Doğa güzellikleri olduğu kadar, tarihi ve turistik önemiyle de dikkat çeken Fethiye, Akdeniz bölgesi ile Ege bölgesini ayıran hattın Akdeniz bölgesi içinde kalan kıyı kentidir.  Bölge toros dağlarının yükseltileri ve çam ormanları ile kaplıdır.  Yamaçlarda, çam ağaçlarının yanı sıra kekikten ada çayına, turunçgillerden günlük ağaçlarına kadar binlerce bitkinin bulunduğu zengin bir flora örtüsü Fethiye´nin ayrı bir özelliğidir.

 

Fethiyeye Hoşgeldiniz

xantos ampfi tiyatro Fethiye merkez fethiye ölüdeniz
Yeni  ufuklar keşfetmek  için sabırsızlanıyorsanız,  gelecek tatiliniz  için  mükemmel bir seçim  fırsatınız var, Fethiye!  Bu yöre, koyları, adaları,  çam ormanları ve sıcak iklimi ile bir doğal  cennet. Aydınlıklar kentinde tatilinizin nasıl bir coşkuya dönüşeceğine tanık olun.
gemiler koyu adalar fethiyede kral mezarları
Fethiye, Türkiye´nin güneybatı ucunda, Akdeniz´in Ege ile buluştuğu kıyılarda yer alıyor. Dağlar, turkuvaz rengindeki deniz ve minik adalar birbirine güzel kaynaşmış, güneş ve gök mavisi eklendiğinde, bu eşsiz doğanın güzelliği kendini tamamen ortaya koyuyor!
kilise-kayaköy Fethiye Çalış 12 ada turu
Doğa güzellikleri olduğu kadar, tarihi ve turistik önemiyle de dikkat çeken Fethiye, Akdeniz bölgesi ile Ege bölgesini ayıran hattın Akdeniz bölgesi içinde kalan kıyı kentidir.  Bölge toros dağlarının yükseltileri ve çam ormanları ile kaplıdır.  Yamaçlarda, çam ağaçlarının yanı sıra kekikten ada çayına, turunçgillerden günlük ağaçlarına kadar binlerce bitkinin bulunduğu zengin bir flora örtüsü Fethiye´nin ayrı bir özelliğidir.


Okunma Sayısı: 5817

[ Geri Dön ]

Eklenme Tarihi: 27/01/2011

OrtaBlok
Ortaalt

Görüntülenemiyor !!!